فهرست عناوین :

مرکز سفیر آرامش در راستای هدف اشتغال زایی و توسعه منابع انسانی خود اقدام به استخدام افراد متخصص در حیطه درمانی، مراقبتی، توانبخشی و سایر رشته های مرتبط به صورت خدمات در منزل و یا کادر اداری می کند.

پس ار بررسی و تایید اولیه رزومه کاری ، کارشناسان مرکز سفیر آرامش با شما تماس خواهند گرفت.