استخدام پرستار

مرکز خدمات پرستاری سفیر آرامش  اقدام به استخدام پرستار در منزل در راستای هدف اشتغال زایی و توسعه منابع انسانی خود، افراد متخصص در حیطه درمانی، مراقبتی، توانبخشی و سایر رشته های مرتبط به صورت خدمات در منزل و یا کادر اداری می کند.

پس ار بررسی و تایید اولیه رزومه کاری ، کارشناسان مرکز سفیر آرامش با شما تماس خواهند گرفت.

Call Now Button