نحوه تامین نیازهای پایه بیمار در منزل توسط پرستار بیمار

بیماری، مشکلی اجتناب‌ناپذیر و رایج در جریان زندگی است که فرد را از لحاظ روحی و جسمی حساس و شکننده می‌سازد. بیماری‌های مختلف با عوارض خاص خود می‌توانند تنها اختلال کوچکی در فعالیت فرد ایجاد کنند یا به گونه‌ای جسم و روح او را تحت تاثیر قرار دهند که نتواند حتی یک لقمه غذا در […]