از پرستار سالمند سالم چه انتظاری داریم؟

اغلب افراد بر این باورند، سالمندانی نیاز به مراقب دارند که از بیماری خاصی رنج می برند و یا از نظر جسمی برای انجام فعالیت های روزمره زندگی خود به دیگران وابسته اند و یا اختلال شناختی دارند. اما باید با مفهومی به نام پرستار سالمند سالم آشنا شویم. سالمند سالم فردی است که از […]

استخدام پرستار سالمند بیمار در منزل و اهمیت خدمات پرستاری در منزل

ارائه خدمات پرستاری در منزل برای گروه های مختلف سنی و بیماری های گوناگون طبق دستور پزشک در منزل به بیمار ارائه می شود. سالمندان نسبت به سایر گروه های سنی آسیب پذیرتر هستند و در معرض بیماری های مزمن مختلفی قرار دارند. پرستار سالمند بیمار، پرستاری است با تخصص در زمینه سالمندی و تجربه […]