آنچه والدین باید درمورد مراحل رشد وتربیت پسران از نظر رواشناسان بدانند

وظایف پدر و مادر نسبت به فرزندان بسیار پیچیده است و فقط به خوراک و پوشاک کودک محدود نمی شود. رشد فرزندان نیاز به توجه ویژه دارند اما تربیت پسر نسبت به دختران توجه بیشتری نیاز دارند. از زمان تولد تا 6 سالگی: دوران نوزادی صرف نظر از جنسیت، دورانی است که نوزادان نیاز به […]

کودکان دارای فلج مغزی (CP) و نکات مربوط به مراقب و پرستار کودک در منزل

  فلج مغزی یک بیماری نیست بلکه یک وضعیت ویژه است که طی آن فرد دچار اختلالت حرکتی مزمن می شود. این وضعیت ناشی از آسیب مستقیم مغزی در نواحی مربوط به کنترل حرکات بدن است. اگرچه کودکان دارای فلج مغزی درجات مختلفی دارند اما بسیاری از آنها نمی توانند به صورت مستقل زندگی کنند […]

دستمزد پرستار کودک در منزل چه میزان است و به چه عواملی بستگی دارد؟

دستمزد پرستار : بسیاری از والدین تحت فشار روانی و جسمانی بالای ناشی از انجام امور منزل، اشتغال خارج از خانه و نگهداری از کودک قرار دارند و در مواردی از والدین و یا نزدیکان خود برای مراقبت از کودک کمک می گیرند. اما هرگز فکر نمی کنند که می توانند مراقب و پرستاری امن […]