از پرستار سالمند سالم چه انتظاری داریم؟

اغلب افراد بر این باورند، سالمندانی نیاز به مراقب دارند که از بیماری خاصی رنج می برند و یا از نظر جسمی برای انجام فعالیت های روزمره زندگی خود به دیگران وابسته اند و یا اختلال شناختی دارند. اما باید با مفهومی به نام پرستار سالمند سالم آشنا شویم. سالمند سالم فردی است که از […]