تعویض لباس بیمار توسط مراقب بیمار و نکات کلیدی در این زمینه

تعویض لباس بیمار از جمله خدمات مراقبتی در منزل است که توسط مراقب بیمار انجام می شود. مراقبت از بیمار جنبه های مختلفی دارد. برخی از امور مربوط به مراقبت از بیمار در عین حال که جزء امور روزمره و ساده به نظر می رسند دارای پیچیدگی هایی از نظر حفظ سلامت بیمار هستند. در […]

14 ویژگی پرستار سالمند خوب در منزل

پرستار سالمند خوب : مراقبین و پرستاران سالمند در منزل علاوه بر مراقبت و کمک به سالمندان نیاز های آن ها را شناسایی و برآورده می کنند و به تدریج با برقراری ارتباط صمیمی با سالمند و اعضای خانواده به عنوان عضوی از خانواده به شمار می روند. به همین دلیل پیدا کردن یک پرستار […]