اختلال پیکا چیست و چگونه درمان می‌شود؟

اختلال پیکا یا “پیکا” به عنوان یک اختلال تغذیه‌ای که در افراد عمدتاً جوانان دیده می‌شود، توصیف می‌شود. در این اختلال، افراد دچار تمایل به مصرف غذاهای غیرمعمول و محدود در مقداری از گروه‌های غذایی می‌شوند. معمولاً مورد توجه قرار گرفته و برخی مواد غذایی مشخصی مثل مواد غذایی با طعم یا بوی خاص جذب […]