پرستار سالمند ارزان، دستمزد پرستار سالمند در منزل

امروزه اغلب سعی دارند از والدین خود در منزل نگهداری کنند. افزایش روزافزون درخواست مراقب و پرستار سالمند از مرکزهای پرستاری در منزل حکایت از تمایل خانواده و سالمندان برای تحت مراقبت گرفتن سالمندان در منزل دارد. از طرف دیگر مقرون به صرفه بودن خدمات مراقبت در منزل نسبت به نگهداری در آسایشگاه سالمندان باعث […]

دستمزد پرستار سالمند در منزل،محاسبه و روش های صرفه جویی در هزینه ها

  در دوران سالمندی والدینمان، حضور یک مراقب و یا پرستار سالمند می تواند به داشتن یک زندگی با کیفیت تر و فعال تر در آن ها منجر شود. اما این سوال وجود دارد که هزینه مراقبت از سالمند در منزل و دستمزد پرستار سالمند چه میزان است و آیا می توان با توجه به […]