پرستار کودک باید در مورد شکستگی استخوان گوش بزنگ باشد چرا که شکستگی ها به مراقبت های پزشکی اورژانسی نیاز دارند. اگر کودک ضربه ناگهانی را حس کرد یا شنید ممکن است استخوان شکسته داشته باشد، در تکان دادن ناحیه آسیب دیده مشکل دارد یا بخش آسیب دیده به طرز غیرطبیعی حرکت کند یا پس از لمس کردن بسیار دردناک است. پیچ خوردگی زمانی اتفاق می‌افتد که رباط‌ها، که استخوان ها را کنار هم نگه می‌دارند، بیش از حد کش بیایند یا به صورت جزئی پاره شوند.  کشیدگی زمانیست که ماهیچه یا تاندون بیش از حد کشیده یا پاره می‌شود.  پیچ خوردگی یا کشیدگی اصولا باعث درد و ورم می‌شود و ممکن است کبودی اطراف ناحیه‌ی مصدوم دیده شود.  اکثر پیچ خوردگی ها و کشیدگی ها، پس از ارزیابی پزشکی مناسب، می‌تواند در خانه و با همیاری پرستار کودک درمان شود.

برای موارد مشکوک به شکستگی:

پرستار کودک نباید کودکی که از ناحیه گردن یا کمر صدمه دیده است را تکان دهد، مگر این که جان او در خطر باشد. حرکت کودک می‌تواند موجب آسیب به سیستم عصبی شود.  باید برای کمک های پزشکی با اورژانس تماس بگیرد. اگر کودک باید جابجا شود، پرستار کودک باید با کمک حداقل یک نفر ابتدا کمر یا گردن را ثابت کند. باید سر، گردن، پشت کودک را هم تراز کند، سپس کودک را جابجا کند.

اگر کودک شکستگی باز (استخوان از پوست خارج شده است) دارد  باید سریعا با اورژانس تماس بگیرد. اگر خونریزی شدید وجود دارد، پرستار کودک با گاز استریل یا یک پارچه‌‌ی تمیز روی ناحیه خونریزی فشار دهد. نباید سعی کند تا زخم را بشوید یا قسمت هایی از استخوان که ممکن است از پوست بیرون زده باشد را سرجای خود بگرداند. اگر کودک باید جابجا شود، پرستار کودک دور عضو مصدوم را آتل بندی کند تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود.

عضو مصدوم را نیز در همان موضعی که پیدا کرده رها کند [سعی در جا انداختن آن نداشته باشد] و آتل را در همان محل بکار بگیرد.  آتل می‌تواند از تخته، جارو، دسته‌ای از روزنامه، مقوا یا هر چیز سفت ساخته شده باشد و می‌تواند با بالش، لباس، حوله یا هر چیز نرم بسته شود. آتل باید به انداز کافی بلند باشد تا فراتر از مفاصلِ بالا و پایین شکستگی ادامه یابد. پرستار کودک بسته های سرد یا کیسه یخ پیچیده در لباس روی محل شکستگی قرار دهد پرستار، کودک را تا رسیدن کمک های پزشکی دراز کشیده نگه دارد. اگر کودک احساس گیجی کرد پرستار کودک سعی کند سرش را در محلی که کمی پایین تر از قفسه سینه اش است قرار دهد و اگر می‌تواند پاهای کودک را بالا بگیرد.

پرستار کودک برای موارد مشکوک به پیچ خوردگی یا کشیدگی:

اگر صدمه در ناحیه گردن و کمر باشد پرستار کودک نباید کودک را تکان دهد، مگر این که کودک در خطر قریب الوقوع باشد. حرکت کودک می‌تواند موجب آسیب شدید به سیستم عصبی شود. پرستار کودک باید برای کمک های پزشکی با اورژانس تماس بگیرد. اگر کودک باید جابجا شود، پرستار باید با کمک حداقل یک نفر ابتدا کمر یا گردن را ثابت کند. سر، گردن، پشت کودک را هم تراز کند، سپس کودک را جابجا کند. ممکن است تشخیص تفاوت بین شکستگی و پیچ خوردگی سخت باشد، اگر شکی در اون مورد وجود دارد پرستار کودک با پزشک تماس بگیرد یا کودک آسیب دیده را به اورژانس نزدیک ترین بیمارستان ببرد.

ایکس-ری می‌تواند مشخص کند که آیا استخوان شکسته است یا نه.

کمک اولیه لازم از طرف پرستار کودک برای پیچ خوردگی و کشیدگی شامل استراحت، یخ، فشار و ارتفاع دادن است (شناخته شده با عنوان RICE).

استراحت (Rest): بیمار حداقل برای 24 ساعت بخش آسیب داده را استراحت دهد بسته یخ (Ice packs): پرستار کودک برای عضو آسیب دیده‌ی کودک به مدت 10 تا 15 دقیقه هر چند ساعت یکبار، برای دو روز اول از بسته یخ یا کمپرس سرد برای جلوگیری از تورم استفاده کند.

فشار (Compression): پرستار کودک برای بخش صدمه دیده کودک برای کاهش تورم به مدت حداقل 2 روز از باند کشسان (مانند باند ACE) استفاده کند ارتفاع دادن (Elevation): پرستار کودک باید بخش آسیب دیده را هر چقدر که ممکن است بالاتر از قلب کودک بالاتر قرار دهد تا تورم کم شود پرستار کودک باید از اعمال شدن هرگونه گرما به هر شکلی به ناحیه آسیب دیده جلوگیری کند  چرا که درد و تورم را افزایش می‌دهد. پزشک ممکن است برای کاهش درد مسکن های بدون نسخه مانند استامینوفن یا آیبروفن توصیه کند که پرستار کودک طبق توصیه پزشک در اختیار کودک قرار دهد. تدوین شده در سفیر آرامش

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *