زمان بندی منظم در کار پرستار کودک اهمیت زیادی دارد. اما همیشه ممکن است اتفاقاتی (مانند ترافیک و …) پیش بیاید که از کنترل ما خارج است و والدین 10یا 15 دقیقه دیرتر از ساعت تعیین شده به منزل باز گردند. در این شرایط باید کمی انعطاف پذیر باشد و زمان بیشتری را به کار خود اختصاص دهد. اما در این مقاله درباره والدینی صحبت می کنیم که به طور مرتب و برای ساعت های طولانی دیر به منزل باز می گردند. هنگام روبرو شدن با این افراد می تواند از نکات زیر کمک بگیرد:

1.باید قبل از شروع کار درباره انتظارات و وظایف خود با والدین صحبت کند.

باید در ابتدای کار با والدین از اهمیت وقت شناسی و وظایفی که به عنوان یک پرستار کودک برعهده دارد صحبت کند. والدین از  مراقب انتظار دارند که در زمان تعیین شده در محل کار حضور داشته باشد. بنابراین غیرمنطقی نیست که او نیز از والدین بخواهد در ساعت معین به منزل بازگردند. می تواند راه های گوناگونی را برای قانع کردن والدین پیدا کند.

برای مثال هنگامی که والدین دیر به منزل بازمی گردند ابراز نگرانی کند و از آن ها بخواهد در صورت تاخیر در بازگشت، با او تماس بگیرند. در حقیقت دلایل گوناگونی وجود دارد که چرا باید از ساعت بازگشت والدین مطلع باشد. برای مثال پرستار کودک با دانستن این نکته که والدین ساعت 9 به منزل باز می گردند می تواند در ساعت 8:45 منزل را مرتب کند تا والدین با خانه ای تمیز مواجه شوند.

باید از اهمیت زمان بندی و برنامه های خود بعد از کار، با والدین صحبت کند. گاهی اوقات والدین به طور اشتباه تصور می کنند که پرستار کودک پس از اتمام ساعت کاری و مراقبت از کودک آن ها کار دیگری برای انجام دادن ندارد و به همین علت در بازگشت به منزل عجله نمی کنند. باید والدین را از برنامه های خود مطلع کند.ممکن است پس از پایان کار به درس خواندن مشغول شود یا در مکان های دیگری کار پرستار کودک را برعهده گرفته باشد.

در صورت اینکه پرستار کودک پس از انجام کار وظیفه دیگری را بر عهده ندارد می تواند این موضوع را به والدین اطلاع داده و زمان بیشتری را به مراقبت از کودک آن ها اختصاص دهد. پرستار کودک باید سعی کند در ابتدای کار، انتظارات و وظایف خود را با والدین درمیان بگذارد و با این کار از ایجاد سوءتفاهم در آینده پیشگیری کند.

2. می تواند هنگام انجام کار، با والدین تماس بگیرد.

بعضی از والدین به سادگی ساعت بازگشت خود را فراموش می کنند و در زمان تعیین شده به منزل باز نمی گردند. در این حالت پرستار کودک می تواند با والدین تماس بگیرد و از زمان بازگشت آن ها مطلع شود. پرستار کودک می تواند با این تماس به آن ها یادآوری کند که ساعت کار او به پایان رسیده است.

می تواند از قبل با والدین کودک ارتباط نزدیکی برقرار کند. در این حالت والدین در صورت تاخیر با او تماس می گیرند. اما اگر این اتفاق رخ نداد ، می تواند با والدین تماس بگیرد. در غیر این صورت ممکن است والدین دیرتر از ساعت تعیین شده به  منزل بازگردند و مراقب مجبور خواهد بود ساعت های طولانی را به مراقبت از کودک بپردازد.

3. نکته برای پرستار کودک باید برای زمان خود ارزش قائل شود.

اگر والدین برای ساعاتی طولانی دیر به منزل بازمی گردند کاملا طبیعی است که حقوق بیشتری را به پرستار کودک بپردازند. اکثر والدین هنگامی که دیر به منزل بازمی گردند از پرستار کودک عذرخواهی کرده و هزینه ساعات اضافی کار پرستار کودک را پرداخت می کنند . برای مثال والدین از مراقب می خواهند که برای 5 ساعت از فرزندشان مراقبت کند اما یک ساعت دیرتر به منزل بازمی گردند. در این حالت باید هزینه 6 ساعت کار را به پرستار کودک بپردازند.

اکثر کسانی که کار مراقبت از کودک را برعهده دارند در زمانبندی برنامه های خود انعطاف پذیر هستند و با کمی دیر کردن والدین مشکلی ندارند. باید از این امر مطلع باشد که گاهی اوقات ممکن است اتفاقاتی پیش بیاید که باعث می شود والدین دیر تر از ساعت تعیین شده به منزل بازگردند.

این موضوع معمولا باعث اختلال در برنامه های پرستار کودک می شود. اما اگر هنگام کار احساس می کند که والدین از این امر سوءاستفاده می کنند و برای زمان او ارزشی قائل نیستند، باید با توجه به شرایط و تجربه های قبلی خود در کار پرستار کودک به این رفتار ها واکنش نشان دهد.

می تواند در صورت داشتن اعتماد به نفس کافی با والدین تماس بگیرید و در مورد این موضوع با آن ها صحبت کند. اما اگر اعتماد به نفس کافی برای این کار را ندارد، می تواند حقوق خود را دریافت کرده و از این که بار دیگر پرستار کودک آن ها باشد اجتناب کند.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *