نظم پرستارکودک در کار یک پرستار می تواند بسیار دشوار باشد. مثلا فرض کنید مراقب کودک وظیفه مراقبت از چند کودک را داشته و هر کدام از آن کودکان رفتارها و عادات متفاوتی دارند.در این حالت کار نگهدار کودک بسیار سخت تر است. همچنین اگر از مراقب کودک خواسته شود تا از یک کودک بیش فعال، پر انرژی و کمی هم لجباز مراقبت کند، کنترل اوضاع برای آن مراقب کودک دشوار خواهد بود. در ادامه، نکاتی را در زمینه برقراری نظم برای کمک به نگهدار کودک ارائه کرده ایم:

توضیح قوانین و دلایل آنها

می توان گفت که هر پرستار کودک شیوه متفاوتی برای سرپرستی کودکان به کار می گیرد. برای کنترل کودکی که به سختی از قوانین پیروی می کند، بهتر است که مراقب کودک قوانین و علت آنها را با دقت برای کودک توضیح دهد. برای نتیجه بخشی بهتر این کار، بهتر است که پرستار کودک توضیح دادن این مسایل را در حضور والدین کودک انجام دهد.

چرا که در این حالت، کودک متوجه می شود که والدین نیز با نظم مراقب کودک هم نظر هستند. البته نگهدار کودک باید سن کودک را در نحوه اجرای این موضوع در نظر بگیرد. کودکانی با سنین 5 تا10 سال، می توانند قوانین و علت آن ها را درک کنند،اما یک کودک دو ساله، معنی قانون و اجازه نداشتن را درک نمی کند اما می تواند مفهوم “نه” و انجام ندادن کاری را متوجه شود.

نظم پرستار کودک لیست کردن قوانین:

بعد از اینکه مراقب کودک قوانین و دلایل وضع آن ها را برای کودک توضیح داد،می تواند آن قوانین را با کمک کودک به صورت یک لیست در آورد تا در صورتی که کودک قانون وضع شده ای را زیر پا گذاشت. نگهدار کودک با رجوع به لیست به کودک نشان دهد که کدام قانون وضع شده را رعایت نکرده است. اگر سن کودک به گونه ای است که خواندن را یاد گرفته، خواندن قوانینی که زیر پا گذاشته است می تواند تاثیر خوبی در عدم تکرار داشته باشد. همچنین، در نظر گرفتن پاداش در صورت رعایت قوانین توسط کودک نیز می تواند به مراقب کودک برای برقراری نظم کمک کند.

توضیح عواقب شکستن قوانین:

بعد از توضیح قوانین، نگهدار کودک باید عواقب شکستن آن ها را نیز توضیح دهد. به این معنی که اگر قانونی شکسته شود، مراقب کودک چه ممنوعیت ها و یا تنبیه هایی برای آن در نظر می گیرد. مثلا: ” گر کسی را بزنی، دیگر اجازه تلویزیون دیدن نخواهی داشت!”

نظم پرستار کودک سختگیری نسبت به عواقب شکستن قوانین:

مراقب باید تصمیم های گرفته شده برای عواقب شکسته شدن قوانین را حتما اجرایی و عملی کند. چرا که اگر یک بار مراقب کودک این کار را انجام ندهد، کودک یاد می گیرد که می تواند قوانین را بدون داشتن عواقب در نظر گرفته شده بشکند.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *