مراقبت پزشکی خانگی در مقابل پرستار در منزل ، دو نوع متمایز مراقبت هستند که هردو در خانه مهیا میشوند. اما اغلب مردم از تفاوت آنها آگاه نیستند و آنها را جابجا استفاده میکنند. تفاوت آنها اینجاست که پرستار در منزل ، غیربالینی و مراقبت پزشکی خانگی بالینی است. مراقبت در منزل مراقبت های پزشکی بالینی است که توسط یک پرستار ثبت نام شده و یا یک درمانگر حرفه ای ، فیزیوتراپیست و یا سایر متخصصین پزشکی تامین میشود و اغلب به عنوان بخشی از برنامه درمانی پس از بستری شدن در بیمارستان تجویز میشود.

خدمات مراقبت پزشکی خانگی

مراقبت پزشکی خانگی  شامل :

 • درمان و خدمات پرستاری تخصصی
 • مدیریت داروها مانند تزریقات
 • تست های پزشکی
 • نظارت بر وضعیت سلامت
 • مراقبت از زخم
 • چه زمانی می بایست از مراقبت پزشکی خانگی استفاده کرد؟

شرایطی که در آن مراقبت پزشکی خانگی  تجویز شده است، شامل :

پس از بستری در بیمارستان، توانبخشی یا ماندن در یک خانه پرستاری حرفه ای برای برگشت به حالت بهبود و استقلال عملی. هنگامی که بیماری اخیرا داروهایش تغییر کرده است، به منظور نظارت برعوارض و کارامدی و تاثیر دارو.هنگامی که بیمار ضعف کلی در عملکردش تجربه میکند، به منظور اینکه از طریق درمان به استقلال عملی برسند یا برای جران نقص خود مهارت های جدیدی بیاموزند.

چگونه هزینه برای مراقبت پزشکی خانگی  پرداخت میشود؟

از زمانی که مراقبت پزشکی در نظرگرفته میشود، مراقبت پزشکی توسط بیمه پزشکی پوشش داده میشود که شامل خدمات درمانی و مدیکر است.

 • هنگام تجویز توسط پزشک
 • خدمات درمانی برای افراد واجد شرایط
 • پرداخت خصوصی ( در موارد نادر که مراقبت پزشکی خانگی تجویز نشده اما بیمار خودش مایل به دریافت خدمات است )

پرستار در منزل توصیف : 

پرستار در منزل  توسط مراقبان تامین میشود، که غالبا دستیاران پرستار در منزل نامیده میشوند و آموزش دیده اند که تفاوت های ظریف مراقبت های بیمار را بفهمند. دستیاران پرستار در منزل میتوانند به افراد مسن در کارهای روزمره زندگی کمک کنند و یا با بیمار مصاحبت دوستانه داشته باشند.برخلاف مراقبت پزشکی خانگی  ، پرستار در منزل در طبقه مراقبت شخصی یا مصاحبت  قرار میگیرد و غیر بالینی و غیر تخصصی در نظر گرفته میشود. چه زمانی از پرستار در منزل استفاده میشود؟ مراقبت پزشکی خانگی در مقابل پرستار در منزل شما ممکن است برای افراد مسنی که دارای شرایط زیر هستنند، یک دستیار پرستار در منزل استخدام کنید:

 • نیازمند به کمک برای فعالیت های روزانه مانند نظافت تا آماده کردن غذا
 • نیازمند به جابجایی و ناتوانی در رانندگی
 • هنگامی که فرد تنها زندگی میکند و ممکن است دچار انزوای اجتماعی شود و به یک هم صحبت نیاز دارد.

چگونه هزینه مراقبت پرداخت میشود؟

 • پرداخت خصوصی
 • بیمه مراقبت طولانی مدت
 • خدمات درمانی برای سالمندان کم درآمد واجد شرایط

خدمات پرستار در منزل مراقبت پزشکی خانگی در مقابل پرستار در منزل

 • آماده کردن غذا
 • تمیز و مرتب کردن خانه
 • کمک به لباس پوشیدن، حمام کردن و نظافت
 • نقل مکان
 • یادآوری مصرف داروها
 • کمک در پرداخت هزینه ها و قبوض

مقایسه مراقبت پزشکی خانگی در مقابل پرستار در منزل :

شکل زیر برخی تفاوت های این دو را در زمینه های خدمات و هزینه ها نشان میدهد:

پرستار در منزل مراقبت پزشکی خانگی خدمات معمول
خیر بلی درمان در ادامه توانبخشی
خیر بلی مدیریت داروها
خیر بلی انجام تست های پزشکی
خیر بلی نظارت بر وضعیت سلامت
بلی خیر آماده کردن یا رساندن غذا
بلی خیر تمیز کردن خانه
بلی خیر کمک به حمام کردن و لباس پوشیدن و نظافت
بلی خیر نقل مکان
بلی بلی یاآوری زمان و مصرف داروها
خیر بلی پرستاری تخصصی
خیر بلی نظارت و کنترل دردها
خیر بلی مراقبت از زخم
خیر بلی مدیریت تجویز داروها
خیر بلی تزریقات
بلی خیر مراقبت در بی اختیاری های بیمار
بلی خیر کمک در دستشویی کردن
بلی خیر مصاحبت

مراقبت پزشکی خانگی در مقابل پرستار در منزل تفاوت

پرستار در منزل مراقبت پزشکی خانگی روش پرداخت هزینه
خیر بلی پوشش توسط بیمه
اغلب بلی پوشش توسط خدمات درمانی یا مدیکر
خیر بلی بیمه سلامت خصوصی
بلی بلی اما غیر معمول پرداخت خصوصی
بلی خیر بیمه مراقبت طولانی مدت

خدمات مشترک

مراقبت پزشکی خانگی  و پرستار در منزل دارای خدمات مشترک انحصاری نیستند. خیلی از خانواده ها دریافته اند که استفاده پشت سر هم از این خدمات بهترین کمک به یک بیمار (مثلا بعد از بستری شدن) است. تدوین شده در سفیر آرامش

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.