سایر خدمات

سایر خدمات موسسه پرستاری در منزل سفیر آرامش عبارت اند…

خدمات پزشکی و پرستاری :

مرتبط با پرستاری در منزل

سایر خدمات رفاهی سالمندان و کودکان :

خدمات رفاهی جهت سالمند ، کودک و بیمار بسیار متنوع است به نحوی که از نیاز های اولیه آنها تا خدمات اجتماعی و تفریحی آنها را در بر خواهد گرفت نیاز های اجتماعی شدن سالمند و یا کودک هم بازی شدن آنها با سیار کودکان و همچنین ارتباط کلامی با سالمند و بیمار می تواند به بهبود شرایط پرستار و خود کودک و سایلمند کمک شایانی نماید به طوری که در تمام نقاط دنیا برای سالمندان خدمات گردشگری بر گزار خواهند کرد و یا اردو هایی را برای کودکان تدارک می بینند مرکز سفیر آرامش با رویکردی جدید به این موضوع می خواهد حداکثر خدمات رفاهی را برای قرارداد های جاری خود انجام دهند به نحوی که با موافقت و رضایت خانواده ها کودکان ، سالمند و بیماران را به صورت برنامه ریزی شده و همراه با خانواده ی آنها به مراکز تفریحی و گردشگری اعزام نماید.

پس از عقد قرارداد فی مابین و با برگزاری دوره های آموزشی منظم با پرستاران و تیم رفاهی مرکز به صورت ادواری خانواده ها انتخاب می شوند و با آنها تماس گرفته خواهد شد و با هماهنگی با خودشان این اتفاق خواهد افتاد . مرکز پرستاری در منزل سفیر آرامش همواره در تلاش بوده است جهت جلوگیری از خطرات احتمالی مرتبط با این خدمات رفاهی خانواده کودکان ، بیماران و سالمندان نیز در کنار آنها باشد .

Call Now Button